Konsument Små barn riskerar att kvävas av napphållare från företaget Elodie Details. Detta på grund av ett produktionsfel som gör att napphållarna kan gå sönder i smådelar.

Nu återkallar företaget tolv olika modeller. De farliga napphållarna är märkta antingen "Dec-18" eller "Oct-18".

Napphållarlarmet är det andra på kort tid. I onsdags återkallade företaget Herobility sin napphållare Heroholder, som även den riskerar att gå sönder och kväva barn.