Årets skörd beräknas till cirka 449 000 ton, en minskning med 15 procent jämför med i fjol. Det är lägre än tidigare rekordlåga skördar i modern tid, som 2006, 2007 och 2015, enligt SCB. Värst var det i Västra Götalands län där skörden i år var 28 procent lägre än 2017.

"Förhållandevis bra pris"

Anledningen till den dåliga skörden uppges vara sommarens värme och torka, som även gjort det svårt att importera från andra länder. Andra anledningar till minskad skörd är att större arealer skördats som färskpotatis och att andelen ekologiskt odlad matpotatis ökat. I Nederländerna, Storbritannien och Tyskland har skörden av potatis varit omkring 20 procent lägre än förra året.

Tillgång och efterfråga styr ju marknadspriset, så priset är ju förhållandevis bra i år. Men sen är det ju hemskt orättvist beroende på om man har kunnat vattna eller inte. Har man det har man kunnat få en normal skörd. Andra har katastrofskörd, säger Anders Andersson, potatisodlare i Skåne och ordförande i föreningen Potatisodlarna.

"Otrolig risk inför nästa år"

Enligt Katarina Gillblad, verksamhetsledare på Potatisodlarna, har priset på potatis stigit med ungefär 50 procent jämfört med 2017. Men hon säger att det skulle behöva stiga ytterligare:

Det här på grund av att även skörden av utsäde inför nästa år är lägre. Man har råd att köpa det utsädet med det man får för årets potatisskörd och sedan tar man ju en otrolig risk inför nästa års skörd, för sjunker priserna när du köpt dyrt utsäde, då går det åt pipsvängen nästa år i stället, säger Katarina Gillblad.

Även konsumtionen av potatis minskar. År 1899 beräknades konsumtionen av potatis, rovor, rötter och liknande till 180,5 kilo per person. 2016 var den siffran nere på cirka 70 kilo, varav matkonsumtionen stod för 58 kilo.