Ryssland vill sälja en bild av ett stort och starkt land, konstaterar Johan Norberg, säkerhetspolitisk analytiker med inriktning på Ryssland vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

Vostok-2018 beskrivs som den största militärövningen i Rysslands historia. Internationellt spekuleras i om flexandet av militära muskler och samarbetet med grannländerna kan kopplas till spänningen mellan Ryssland och USA och konflikterna i bland annat Ukraina och Syrien. Norberg säger att grannländernas truppbidrag är små, Kina skickar 3 500 soldater, men att de ändå har främst politisk betydelse.

Man vill visa omvärlden och hemmabefolkningarna att man kan samarbeta, även om man inte skapat någon allians. Det är också ett sätt för Ryssland att lugna Kina och Mongoliet som annars kanske skulle bli oroade av en jätteövning nära deras gränser.
Artikelbild

| Ryska stridsfordon strax utanför St Petersburg vid fjolårets militärövning Zapad.

Trendbrott

Norberg påpekar att veckolånga Vostok-2018, som inleds på tisdagen i östra Sibirien och som kommer att få besök av president Vladimir Putin, är en i raden av årligt återkommande ryska militärövningar. Dessa roterar mellan jättelandets fyra militärdistrikt och brukar alltid vara större när man övar i de östra delarna, som i år. Men 300 000 ryska deltagare är onekligen ett trendbrott, även om det är omöjligt att veta om det är det faktiska antalet soldater eller om stödstrukturer har räknats in.

Ryssland har haft den här typen av årliga övningar sedan 2010. I början deltog enligt ryska militären cirka 20 000 soldater men sedan 2014 har det varit mellan 100 000 och 150 000. Och i år dubblas siffran.

TT: Varför är övningen så stor i år?

Artikelbild

| Vitryska och ryska styrkor tränar i Borisov i Vitryssland inom ramarna för militärövningen Zapad i fjol.

Bland annat vill man skicka en inhemsk signal om ett starkt Ryssland och påminna om fornstora dagar.

Den ryska militären har jämfört Vostok-2018 med dåvarande Sovjetunionens stora övning Zapad-81 år 1981, då över 100 000 soldater deltog.

Artikelbild

| Rysslands president Vladimir Putin tittar på den del av fjolårets militärövning Zapad som ägde rum i närheten av St Petersburg.

Flytta förband

Som jämförelse väntas totalt 40 000 soldater från de 29 medlemsländerna delta i försvarsalliansen Natos stora övning Trident Juncture i Norge i oktober och november, enligt uppgifter till nyhetsbyrån Reuters. Även Sverige skickar 2 200 soldater, trots att man inte är medlem i Nato. Övningen beskrivs som den största i Norge sedan kalla kriget och bygger på ett scenario i vilket alliansens medlemmar ska försvara ett attackerat Norge i enlighet med artikel 5 i Nato-stadgan.

Artikelbild

| Ryska stridsfordon vid fjolårets militärövning Zapad som bland annat ägde rum utanför St Petersburg.

Inför den ryska övningen har inget lika tydligt scenario kommunicerats, enligt Norberg handlar det om två fiktiva länder som står emot varandra vilket gör att man kan öva att ha två stora operationer i gång samtidigt. Han säger att Ryssland övar för presumtiva konflikter i såväl Fjärran östern som i Europa, Kaukasien och Centralasien.

Det här handlar om förmågan att gå i krig och bedriva krig. I ett land av Rysslands storlek bygger det på att man kan flytta förband till en viss plats snabbt – och sedan vara offensiv. Om man tränar på det varje år blir man ganska bra på det.

Framtida krig?

Den ryske militäranalytikern Pavel Felgenhauser hävdar att militärövningen är en förberedelse för ett framtida världskrig, något som man inom det ryska försvaret tror kommer att inträffa efter 2020. Konflikten kan ha formen av ett större globalt krig eller en "serie konflikter av vikt".

Fienden är USA och dess allierade, säger Felgenhauser till nyhetsbyrån AFP.