Alla vinner på den här budgeten, hävdade SD:s ekonomisk-politiske talesperson Oscar Sjöstedt när han presenterade partiets budgetmotion för 2018.

Sjöstedt hänvisar till uträkningar från riksdagens utredningstjänst som visar att de med lägst inkomster och de äldre skulle vinna mest.

SD ökar sin satsning på pensionärer från tidigare budgetmotioner genom att höja både bostadstillägget och garantipensionen med en tusenlapp vardera.

Det träffar dem med riktigt taskiga marginaler, säger Sjöstedt.

Mer till pensionärer

Sedan tidigare vill partiet i ett steg avskaffa hela skillnaden mellan skatt på lön och på pension. Totalt innebär det 11 miljarder mer till pensionärerna än vad regeringen har föreslagit.

SD vill också lägga drygt 25 miljarder kronor på sänkt skatt för låg- och medelinkomsttagare och sänkt marginalskatt.

Sjöstedt uppger att partiet i stort säger ja till de satsningar på vården som regeringen föreslår, men lägger på ytterligare 3,6 miljarder 2018. Där ingår en sjukvårdsreform som man hävdar skulle avskaffa vårdköerna till 2021.

Sparar på flyktingar

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) anklagar SD för att "mörka" helheten i budgeten, främst hur statens bidrag till kommunerna påverkas.

Det blir mindre pengar till välfärden, hävdar han.

En stor del av SD:s förslag finansieras med höjd restaurangmoms och besparingar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

De största besparingarna görs dock på migration och integration trots att statens kostnader på de områdena minskat kraftigt. SD räknar med att dra in sammanlagt 30 miljarder av de dryga 40 miljarder som regeringen anslår för 2018.

I vår värld ska asylmottagningen vara noll, säger Sjöstedt.

Bara kvotflyktingar

SD vill att asylsökande som kommer via andra EU-länder ska avvisas direkt vid gränsen och att Sverige i princip bara tar emot kvotflyktingar,

När det gäller integration vill SD avskaffa lagen som tvingar kommunerna att ta emot flyktingar och samtidigt ta bort den statliga ersättningen till kommunerna. De flyktingar som inte får bostad i en kommun ska, enligt SD, bo kvar på Migrationsverkets anläggningar.

SD vill också skära ned på etableringsersättningen till vissa nyanlända, eftersom man menar att andra åtgärder är mer effektiva för att få jobb, som lärlingsanställningar.

SD har inget svar på hur nyanlända ska komma in på svensk arbetsmarknad, säger civilminister Shekarabi.