Danmark Danmarks åklagarmyndighet har frisläppt sju häktade i ett narkotikabrottmål i Esbjerg till följd av de nyupptäckta bristerna i polisens hantering av mobildatabevis.

Vi har bedömt att vi inte kan inleda rättegången utan att använda mobildata, och därför måste vi skjuta upp den, säger åklagare Morten Rasmussen.

Efter att nya fel upptäckts i det program som dansk polis använder för att spåra mobiltelefoner har den danska riksåklagaren stoppat möjligheten att använda mobildata som bevis i två månader framåt.

I somras upptäcktes att inte alla telefoner som varit kopplade till telemasterna dök upp i programmet. Man har nu också upptäckt att det inte går att vara säker på att de positioner som anges i programmet stämmer.

Tidigare har det sagts att över 10 000 brottmål mellan 2012 och 2019 ska undersökas för att klarlägga huruvida de behöver omprövas. Nu ska även mål före 2012 prövas.