Enligt regeringen ska förslaget leda till att de utländska medborgare som kommer till Danmark genom familjeåterförening deltar aktivt och bidrar positivt till samhällsekonomin, skriver Jyllands-Posten. Både Socialdemokraterna och Dansk Folkeparti är positiva till förslagen.

Det här kommer helt klart göra det svårare, nästintill omöjligt, att få hit sin partner för personer som är mycket svagt integrerade, säger Torben Tranæs, forskningsdirektör vid det nationella forsknings- och analyscentret för välfärd, Vive, till tidningen.

Minst fyra av sex följande villkor ska vara uppfyllda för att återförening ska beviljas: Den som ansöker om återförening ska kunna danska på en relativt hög nivå, ha minst fem års utbildning i Danmark eller ha arbetat i Danmark i fem år. Övriga villkor riktar sig mot den som vill flytta till Danmark: Personen ska ha kunskaper i engelska alternativt danska, personen ska ha haft en heltidstjänst eller eget företag minst tre av de senaste fem åren eller personen ska under minst ett år ha bedrivit studier på högre nivå.

De nya föreslagna reglerna gäller inte för EU-medborgare, inte heller flyktingar som har laglig rätt till återförening.