Det finns fem olika typer av diabetes som kan uppstå i vuxen ålder, i stället för två som för närvarande är erkända, enligt studien som publiceras i den vetenskapliga tidsskriften The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Resultaten är förenliga med den växande trenden med "precisionsmedicin", vilket tar hänsyn till skillnaderna mellan individer och hur sjukdomar hanteras.

På samma sätt som en patient som behöver en blodtransfusion måste få rätt blodtyp, behöver diabetespatienter olika behandlingar, enligt studien.

Forskare har identifierat olika typer av mikrobiom – det bakteriella ekosystemet i vårt matsmältningssystem – som kan reagera olika mot samma medicinering, vilket gör den mer eller mindre effektiv.

"Paradigmskifte"

Det här är det första steget mot en personlig behandling av diabetes, säger Leif Groop, endokrinolog vid Lunds universitet, och en av forskarna bakom studien.

Han tillägger att den nya klassificeringen är ett paradigmskifte i hur vi ser på sjukdomen.

För närvarande är diabetes uppdelad i två former, typ 1 och typ 2.

Det har länge varit känt att typ 2-diabetes kan se olika ut, men klassificeringen har varit oförändrad i årtionden.

I studien tittade forskarna på 13 270 diabetespatienter i åldern 18 till 97 år, som nyligen diagnostiserats.

Genom att registrera insulinresistens, insulinavsöndring, blodsockernivåer, ålder och sjukdomsuppkomst, kunde forskarna urskilja fem distinkta typer av sjukdomen – tre allvarliga och två mindre allvarliga former.

Allvarliga former

Bland de allvarliga formerna av diabetes hör en grupp patienter med insulinresistens – där cellerna inte kan använda insulin effektivt. Forskarna kom fram till att de här personerna löper en mycket högre risk för njursjukdom.

Den här gruppen är den som mest kan dra nytta av den nya diagnosen eftersom det är de som för närvarande blir mest felaktigt behandlade, säger Leif Groop.

En annan grupp som har en hög risk att drabbas av allvarliga komplikationer är relativt unga patienter med brist på insulin. Den tredje gruppen är de som har en diabetes som motsvarade den ursprungliga typ 1-diagnosen.

De diabetespatienter som inte lider av de tre allvarliga formerna, utan en mildare variant, är bland annat gruppen av personer som drabbas av diabetes i hög ålder, vilket är omkring 40 procent av patienterna.

Detta kommer att möjliggöra tidigare behandling för att förhindra komplikationer hos patienter som löper störst risk att drabbas, säger Emma Ahlqvist, docent vid Lunds universitet och medförfattare till studien.

Resultaten av forskningen har kontrollerats mot tre andra studier från Sverige och Finland.