Kvinnor som drabbas av upprepade missfall har inget att göra med förmågan att behålla ett blivande barn i livmodern. Tvärtom. De är snarare superfertila, visar ny forskning.

Brittiska och nederländska forskare tog vävnadsprover från livmodern hos sex kvinnor med normal fertilitet och sex kvinnor som drabbats av upprepade missfall. Embryon av olika kvalitet placerades sedan i närheten av cellproverna.

Till forskarnas förvåning började cellerna från kvinnor med normal fertilitet att endast växa mot högkvalitativa embryon, medan cellerna från kvinnor som drabbats av upprepade missfall växte mot alla embryon.

Det visar, enligt forskarna, att missfallen hos dessa kvinnor inte har något att göra med deras förmåga att behålla ett embryo i livmodern, utan snarare att de är så fertila att de inkluderar alla embryon, även de mindre livsdugliga.

Forskningen publiceras i senaste numret av Plos One.