Den förra arbetsmarknadsministern fick bakläxa efter sitt utskottsförhör i EU-parlamentet i förra veckan. Men sedan hon svarat på ytterligare frågor i skrift tycks nu den stora högerpartigruppen EPP vara redo att säga ja.

Hon är i de skriftliga svaren mycket tydligare med hur arbetet med återvändande behöver förstärkas och att hon tycker att man behöver ha en mycket större skillnad mellan ekonomiska migranter och de som har asylskäl. Och det är det viktigaste för oss, för det är grunden för att kunna skapa en mer ordnad invandringspolitik, säger svenske EU-parlamentsledamoten Tomas Tobé (M) till TT och Ekot efter att ha studerat Johanssons svar under helgen.
Vi ska ha ett utvärderingsmöte i morgon, men vad jag kan bedöma så ökar hennes chanser nu betydligt att kunna bli godkänd, säger Tobé.

Stöd från V och MP

Ylva Johansson frågades ut i tisdags i förra veckan, men fick då bara godkänt av socialdemokratiska partigruppen S&D och liberala RE. Alla övriga grupper, inklusive vänstergruppen GUE/NGL och miljöpartistiska De gröna/EFA, ville ha förtydliganden från svenskan.

SD – som ingår i EU-skeptiskt konservativa partigruppen ECR – är föga imponerade av M:s åsikt.

"M är en del av Bryssels federalistiska maktkartell. Då känner man sig tvingad till solidaritet med Ylva Johansson", skriver EU-parlamentsledamoten Charlie Weymers i ett uttalande.

V och MP ser dock positivt på Johanssons nya svar.

"Jag kommer i gröna gruppen argumentera för att vi inte kallar till en andra utfrågning. De svar vi fått är ett steg i rätt riktning. Vi efterfrågade förtydliganden kring avtalen med exempelvis Libyen där vi tyckte Ylva Johansson var otydlig i hur mänskliga rättigheter ska säkras och har nu fått ytterligare förtydliganden", säger Alice Bah Kuhnke (MP) i ett uttalande.

"Jag konstaterar att hon nu äntligen svarar på en av mina frågor och förtydligar att hon inte kommer bidra till några initiativ som innebär att asylansökningar kommer processas i tredje land. Det förtydligandet och löftet välkomnar jag. Det skulle förvåna mig om hon kallas tillbaka till utskottet", säger Malin Björk (V).

Beslut på tisdagen

De olika gruppledarna i utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter ska under tisdagseftermiddagen bestämma sig för om man tycker att Ylva Johanssons svar räcker eller inte.

Tomas Tobé varslar samtidigt om att högern fortsatt kommer att hålla ögonen på Johansson, även om hon nu accepteras.

Generellt kommer hon att behöva visa sig vara pragmatisk. Hon behöver lägga svensk migrationspolitik åt sidan, för den anses inte vara ett föredöme i Europa och fortsätta vara beredd att åstadkomma en kompromiss med de stora partigrupperna i EU-parlamentet och givetvis medlemsländerna, säger Tobé till TT och Ekot.