Det finns en frustration hos människor som inte längre upplever att myndigheterna finns till för dem, säger Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson Ulla Andersson. Hon tänker främst på de som bor i glesbygden.

För att råda bot på den känslan vill Vänsterpartiet införa en sorts uppdaterad "bokbuss". Syftet är att utöka samhällsservicen på landsbygden, i skärgården och i svenska förorter.

Med hjälp av bussar, båtar, och i vissa fall kontor, ska svenskar få hjälp med en uppsjö av olika tjänster, däribland myndighetsärenden, lanthandlarslussar och beställningar av exempelvis medicin.

Kostnaden beräknas till 360 miljoner kronor fram till och med 2021 och väntas kunna täcka in en tredjedel av Sveriges kommuner. Skulle pilotprojekten, som Andersson vill starta redan nästa år, bita sig fast är Vänstern redo att göra satsningen permanent.

TT: Riskerar inte det här att tränga undan lokal näring?

Vår tanke att det lokala näringslivet ska vara en del i det här. Har man en lanthandel ska den här bussen vara knuten dit.