Politik Justitieutskottet vill att inrikesminister Mikael Damberg (S) kommer för att svara på frågor om regeringens hantering av sex radikala islamister som Säpo betraktar som säkerhetshot.

Sverigedemokraternas ledamot i utskottet, Adam Marttinen, vill också veta varför regeringen inte lyckas utvisa de sex utlänningarna och regeringens syn på hur lagen om särskild utlänningskontroll bör utformas för framtiden.