I valrörelsen till EU-parlamentet gjorde vi tydligt att det inte var aktuellt nu, så det är i linje med vad partiet har sagt den senaste tiden, säger Sjöstedt till TT.

TT: Tycker du att kravet är föråldrat?

Jag tycker att det är bra att vi inte gick till val på det i EU-valet. Det kan väl vara ett svar på frågan.

EU-debatt väntar inom V

I ett förslag till nytt partiprogram som programkommissionen i veckan har skickat ut på remiss till medlemmar och partiorganisationer har den tidigare skrivningen strukits, den om att partiet verkar för att Sverige ska lämna EU

”Det är i dag inte aktuellt för oss att lyfta frågan om en ny folkomröstning om Sveriges medlemskap”, lyder en del av texten om EU i förslaget.

Sjöstedt räknar med att det kommer att leda till hård debatt. Tre av de nio ledamöterna i programkommissionen har reserverat sig mot förslaget i EU-delen.

I en debattartikel på flamman.se skriver programkommissionens sammankallande, Hanna Cederin, om varför förslaget i EU-frågan arbetats fram.

Hon framhåller att partiets EU-motstånd kvarstår men att kommissionen har försökt skriva ”en text som ger möjlighet för att partiet ska kunna välja en mer komplex strategi eller taktik än den tidigare ”ja eller nej”-strategin. Vi menar att det är naturligt att utträde låg nära till hands tidigt efter folkomröstningen 1994, men att ett utträde nu får helt andra dimensioner och konsekvenser".

Ökad centralisering

I förslaget till program framhålls det att EU har inneburit positiva förändringar för många medlemsstater men att det också inneburit en centralisering av ekonomisk politik, med slagsida åt höger, och minskad demokrati och öppenhet.

Programförslaget är ute på en första remiss till mitten av oktober. Med synpunkter och reaktioner som grund ska kommissionen sedan formulera en andra version före jul. Det blir sedan upp till Vänsterpartiets kongress i maj nästa år att besluta om partiprogrammet.