Enligt honom måste järnvägen byggas ut nu för att minska utsläppen från flyg, bilar och lastbilar.

Därför föreslår Vänsterpartiet i dag att vi bygger snabbtågen mellan Stockholm, Göteborg och Malmö så fort det över huvud taget är möjligt. Vi vill också tidigarelägga bygget av dubbelspår mellan Gävle och Härnösand och bygga en ny järnväg mellan Umeå och Luleå betydligt snabbare än planerat, säger Jonas Sjöstedt till åhörarna i Döbelns park den fina sensommardagen.

Hur snabbtågsprojekten ska finansieras har V-ledaren ett svar på:

Låna? är det ansvarsfullt? Vårt svar är ja, det är det som är ansvarsfullt, att investera för framtiden och miljön, det är precis det vi behöver göra nu, säger han och talar varmt om sin tågluff i sommar ihop med familjen.
Genom att finansiera de här projekten utanför den vanliga planen kan alla de pengar som finns kvar i den användas till annat över hela landet. Vi måste göra det som klimatet faktiskt kräver.