Den förra förbundskaptenen var huvudtalare när det nya nätverket ”Meet the Pros” drog i gång på IFU Arena i Uppsala. Temat var hur respekt och jämställdhet kan leda till förbättrade resultat, något som Pia Sundhage menade också går att tillämpa i näringslivet.

- Fundera över hur era egna ”lag” ser ut. Alla är olika, och det är bra. Det är tillsammans med andra som man blir bäst.

På scenen uppträdde också representanter för Storvreta och Sirius innebandy, som berättade om sitt mångfalds- och jämställdhetsarbete.

- ”Meet the Pros” är ett samarbete mellan IFU Arena och eventbyrån Brink & Berger, och syftar till att knyta starkare band mellan idrotten och näringslivet.