I höst genomför bolaget en nationell rekryteringskampanj. Sett till hela landet kommer Vattenfall att behöva anställa 1 000 personer till olika enheter från Jokkmokk i norr till Ystad i söder, enligt den prognos som bolaget gjort.

– För Forsmarks del säger prognosen att vi behöver anställa 140 personer, säger Dag Svensson som är HR-chef inom Vattenfall.

Olika typer av kraftingenjörer och projektledare efterlyses, liksom operatörer till kontrollrummen på kärnkraftverket. Men även inom elnät, underhåll, vattenkraft och vindkraft behöver Vattenfall rekrytera.

Artikelbild

| Forsmark kärnkraftverk är det yngsta i Sverige, och driften av reaktorerna väntas fortsätta fram till 2040-talet.

– Det är högkonjunktur i Sverige och det är en högre rörlighet på arbetsmarknaden i dag än tidigare. Samtidigt är det brist på ingenjörer och tekniker, så vår utmaning och möjlighet är att vara en attraktiv arbetsgivare och ligga i framkant med vår elproduktion, säger Dag Svensson.

Trots att dagens kärnkraftsreaktorer i Forsmark sannolikt avvecklas under 2040-talet menar Dag Svensson att det är svårt att se någon annan jobbsektor som kan utlova bättre framtidsutsikter.

– Som ung studerande tror jag att det är få branscher som kan ge så trygga och positiva framtidsutsikter som kärnkraften. Vi ska producera el på ett kontrollerat, effektivt och fossilfritt sätt som är bra för samhället. Det finns en väldigt lång drifttid kvar och dessutom har du SKB:s verksamhet som kommer att finnas några generationer framåt.

SKB, Svensk Kärnbränslehantering AB, räknas som en egen affärsenhet inom Vattenfall.

– Där ser vi ett behov av att anställa 70 personer kommande år. Men jag kan inte säga något om fördelningen mellan Oskarshamn, Stockholm och Östhammar, säger Dag Svensson.