I Uppsala län handlar det om 40 sälar som kommer få skjutas från och med 20 april.

Enligt beslutet får jakten endast ske på sälar som befinner sig inom 200 meter från en plats där fiske bedrivs och där gråsälar orsakat skador på fiskeredskap eller tagit fångst från redskapen.

Bakgrunden till jaktbeslutet är just de stora skador på fisket som sälarna orsakar.

Havs- och vattenmyndigheten uppskattar tillsammans med Naturvårdsverket att skadorna kostar det svenska fisket drygt 33 miljoner kronor per år. Då är inte dolda skador medräknat.

”Skadorna bedöms inte ha minskat sedan 2014 och inget talar för minskade sälskador under 2018” står det i Naturvårdsverkets beslut.

Antalet gråsälar i Östersjön beräknas nu vara mellan 38 000 och 50 000 individer.