Den här söndagen har ett tiotal personer kommit.

Mest röster och ljud av verktyg och maskiner hörs inne i den gamla glasverandan som vetter ut mot Östhammarsfjärden.

Där är flera personer sysselsatta med att återställa den ursprungliga verandan.

Väggar har rivits, pelare har frilagts i den från början ljusblåa verandan av längsgående pärlspont.

Dammet yr i luften, sticker i näsa och hals. Men de frivilliga arbetarna har andningsskyddet som skyddar mot damm.

– Vi tar bort ytskikt. River bort panel, kakel och gipsplattor, golv och innertak för att lyfta fram det ursprungliga så mycket det bara går. Vi tror att både det ursprungliga innertaket och golvet är i fint skick, säger Torben Gille, en av bygdegårdsföreningens medlemmar och en av dem som brinner för att få Källörskolan, Östhammars gamla societetshus i fint skick igen.

Upprustningen handlar om bland annat att åtgärda tak, fasader, fönster och hela interiören. Den är tänkt att göras i etapper.

Siv Landström, en annan i kärntruppen som jobbar för bevarandet av Källör och att byggnaden kommer till användning igen, menar att staden är i ett stort behov av en lokal som, kan användas för fester, bröllop, kulturevenemang som teater och konserter.

– Källör ska hyras ut under hela året, om vår ambition håller ända fram, säger Siv Landström som betonar att rustningsarbetet inte kommer att kosta Östhammars kommun och skattebetalarna en krona:

– Allt arbete göra ju frivilligt och bygger på sponsring och annan finansiering än kommunens, säger hon.

Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör har i dag ett så kallat nyttjanderättsavtal med Östhammars kommun för att stoppa ytterligare förfall, planera och komma i gång med renoveringsarbetena. Målet är att föreningen får ett hyresavtal med kommunen.

De frivilliga arbetar oförtröttligt vidare inne i Källörhuset. De vill att Källör återställs till 1920-talets utseende.

Bygdegårdsföreningen har de lokala politikerna stöd och opinionsläget för att bevara Källör är starkt.

– En namninsamling resulterade med omkring fyra tusen underskrifter, vi lämnade in dessa till kommunen, det du! Och många lokala företag är positivt inställda till projektet, säger Torben Gille.

Föreningen har cirka 400 medlemmar.