I ansökan står att det blivit så mycket skarv att det inte går att bada på grund av förorenat vatten och dito holmar. Det ska också ha uppstått besvärande lukt.

Länsstyrelsen har tidigare fattat beslut om skyddsjakt efter storskarv i Östersjön och i Mälaren efter ansökan från bland annat Sveriges Fiskares riksförbund, Jägareförbundet Uppsala läns kustråd och Svenska Insjöfiskarenas förbund. Länsstyrelsen får i särskilda fall besluta om skyddsjakt rörande skarv, om det inte finns någon annan lämplig lösning och om det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd.

Läs även:

Artikelbild

| Skarvens spillning påverkar badmöjligheterna negativt, enligt ansökan om skyddsjakt vid Bodasundet utanför Söderön.

Skyddsjakt på skarv ska rädda laxen

Ytterligare skarvar får skjutas