På 1920-talet behövdes en gårdsbyggnad till den befintliga skolbyggnaden i Ramhäll och det var så den så kallade Rödskolan kom till.

– I den bedrevs slöjdundervisning och så fanns där utrymme för tvättstuga och bostad. Fram till 1940-talet var skolan i drift och så länge användes Rödskolan också, säger Per Danielsson, aktiv i den lokala bygdegårdsföreningen.

Därefter förde de gamla skollokalerna en tynande tillvaro tills Ramhälls byagille – det som numera heter Ramhälls bygdegårds- och hembygdsförening – bildades 1985.

I omgångar har byggnaderna därefter renoverats, men efter en vattenskada 2001 stod Rödskolan helt obrukbar.

– Vattnet frös och ställde till med stora skador. Vi diskuterade hur vi skulle göra, men inte förrän flera år senare beslutade styrelsen att Rödskolan skulle genomgå en omfattande renovering, säger Per Danielsson.

En av dem som engagerat sig allra mest i renoveringen är Ylva Rosendahl, som bor i Hemmingsbyn strax utanför Ramhäll. Hon har bott i trakten i sex år och hon förundras över det engagemang som finns i Ramhälls bygdegårds- och hembygdsförening.

– Jag har aldrig tidigare engagerat mig i en förening på det här sättet, men vi har så kul tillsammans att det är värt allt slit, säger hon.

Föreningsmedlemmar har totalt skänkt omkring 50 000 kronor till renoveringen och Östhammars kommun har bidragit i flera omgångar. Först med 15 000 kronor till isolering och väggbeklädnad och sedan med en stor del av inköps- och installationskostnaderna för en luftvärmepump.

– Nog har vi tvivlat ibland, för det har varit så mycket att göra. Men nu när renoveringen är klar känns det fantastiskt bra och vi har valt att dela in huset i två rum. Det ena har vi som hobbyrum med svarv, hyvel och staffli, och det andra är tänkt som ett trivselrum med soffor och bord, säger Per Danielsson.

Arbetet med Rödskolan har av förklarliga skäl tagit mycket av medlemmarnas tid de senaste åren, men mycket annat har också pågått. De guidade visningarna vid Ramhälls gruvor är ett exempel, visningar som ökat i antal och som i somras var fler än någonsin.

Dessutom har föreningen arrangerat studiecirklar; i betonggjutning och fönstermålning för att nämna några. Och vid högtider som valborg, påsk och midsommar ordnas alltid aktiviteter.

– Vi ansvarar även för skötseln och tillsynen av badplatsen vid Rastsjöbadet. Det har vi gjort i snart tio år och det innebär en hel del arbete sommartid, säger föreningens Suzanne Wallén.

– Och så ordnar vi varje år en julloppis helgen före första advent. I år har vi ju Rödskolan att tillgå också och där ska vi ha vintage-loppis samtidigt som julloppisen pågår inne i bygdegården, säger Ylva Rosendahl.

Närmast på tur står dock invigningen av Rödskolan. Den äger rum nu på lördag, den 28 oktober, klockan 13 och följs av en bokbytardag inne i bygdegården. Bokbytardagen är en del i Bygdegårdarnas Riksförbunds kulturvecka och något som Ramhälls bygdegårds- och hembygdsförening ordnat flera gånger. Den går ut på att alla som vill kan lämna in böcker, för att sedan komma till bygdegården och hämta hem nya.

– Vi tittar också framåt, mot nästa år. Då kommer Boka Uppland att ordna bussresor under namnet Järnets väg, där ett av stoppen blir hos oss här i Ramhäll.

– Dessutom finns det planer på en Olandstur med besök hos oss, Modelljärnvägens hus, Jularbomuseet och Alunda järngjuteri. Och så är vi mycket engagerade i arbetet med att få fiber hit till Ramhäll, något som enligt planen ska bli verklighet senast i juni nästa år, säger Suzanne Wallén.