Vinterns väderlek har förstört många vägar i hela landet. Potthålen har blivit allt fler. I Östhammars kommun har man tvingats lappa och laga med kallasfalt till dess det funnits möjlighet att asfaltera hela vägpartier.

– Om vi hade haft fri tillgång i kassan så hade vi förstås åtgärdat alla vägar tidigare. Nu går inte det, säger Anders Hedberg, gatu- och trafiksamordnare på tekniska kontoret i Östhammars kommun, som berättar att man enligt plan kommer att asfaltera både Torpvägen och utanför Ica under september månad.

– Vi försöker ha ett bra löpande underhåll, men eftersom vi har en begränsad budget så får vi fördela resurserna så gott det går. Under hösten kommer det att genomföras en inventering av vägarna i kommunen. Statusen på vägarna kommer att fastställas och därefter gör vi en plan för underhållet, säger Anders Hedberg.

Han berättar att man redan under tisdagen avlägsnade jord och blommor ur hålen på Torpvägen och fyllde dem med kallasfalt i väntan på kommande asfaltering.