Enligt åtalet fälldes mellan 40 och 50 träd samt röjdes sly och buskar på mark i Östhammars kommun där strandskydd gäller. Avverkningen ska ha skett hösten 2016 och enligt åklagaren saknades nödvändig dispens för åtgärden.

En man åtalas nu för att ha låtit utföra avverkningen som enligt åtalet inneburit en "väsentlig förändring för djur- och växtarter på platsen". Mannen misstänks för brott mot områdesskyddet samt skadegörelse, men har i polisförhör nekat till gärningen. Bland åklagarens bevis finns fotografier av området samt förhör med en entreprenör som utfört trädfällningen.