Enligt kommunen blir vatten otjänligt när halten E.coli överskrider 1 000 cfu/100 ml. Proverna vid Hammardammen ska ha visat 1 200 cfu/100 ml. Bakterien kan om den sväljs orsaka magproblem, särskilt sjuka, äldre och barn kan drabbas.

Östhammars kommun inväntar nu nya provsvar, först då kan man man ge ytterligare besked om vattenkvaliteten. "Om du har badat i Hammardammen någon av de senaste dagarna och känner dig dålig kontakta sjukvården" uppmanar bygg- och miljöförvaltningen i Östhammars kommun.