Varvsområdet nära Krutudden och Klackskärs camping har arrenderats av Östhammars segelsällskap (ÖSS) sedan 1930-talet. Genom det nya avtalet får båtklubben fortsatt tillgång till marken och vattenområdet fram till utgången av år 2043. En förändring jämfört med tidigare avtal är att ett område på cirka 1 600 kvadratmeter ska friställas under perioden 15 juni - 31 augusti och vara tillgängligt som allmän bilparkering.

– Tanken är att det ska finnas 100 p-platser tillgängliga vid event på Krutudden, säger Lennart Owenius (M).

Alternativt förvaringsutrymme för båtvagnar ska enligt avtalet erbjudas av Östhammars kommun under sommarperioden, troligen vid kommunförrådet.