Den här söndagen har ett tiotal personer kommit.

En av dem är Torben Gille som har ett alldeles särskilt nära förhållande till Källör.

Han är född och uppväxt i Östhammar. Som liten bodde han närmaste granne med Källör och när han växte upp gick han i Källörskolan. Dessutom var pappa Artur rektor här i omkring tjugo års tid.

Artikelbild

| Slitgöra. Det är arbetsdag varje söndag mellan klockan 10 och 15 och intresset för att bevara det gamla societeshuset är stort.

– Det skulle kännas tomt om Källör skulle rivas. Det vore förfärligt, säger Torben Gille som är en av cirka 400 medlemmar i Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör. Han är även en av grundarna till föreningen.

En grupp i föreningen kommer oförtröttligt varje söndag för att återställa Källör till 1920-talets utseende.

– Jag hade gymnastik här och förr fick vi bada bastu i varmbadhuset, som tyvärr försvann på 1950-talet, säger Torben och förklarar varför han sliter med Källör söndag efter söndag:

– Jag är road och intresserad av gamla kulturbyggnader. Källör är något av ett landmärke för Östhammar som många förknippar med staden. Det är en sådan otroligt vacker byggnad som passar utmärkt som fest och samlingslokal, säger han.

Artikelbild

| Rustas. Det rustas för fullt inne i det anrika Källörhuset, Östhammars societeshus från det förra sekelskiftet.

Den här söndagen hörs mest röster och ljud av verktyg och maskiner inne i den gamla glasverandan som vetter ut mot Östhammarsfjärden.

Där är flera personer sysselsatta med att återställa den ursprungliga verandan.

Väggar har rivits, pelare har frilagts i den från början ljusblåa verandan av längsgående pärlspont.

Dammet yr i luften, sticker i näsa och hals. Men de frivilliga arbetarna har andningsskyddet som skyddar mot damm.

Ytskikt tas bort. Panel, kakel och gipsplattor, golv och innertak rivs bort för att lyfta fram det ursprungliga så mycket det bara går.

– Vi tror att både det ursprungliga innertaket och golvet är i fint skick, säger Torben Gille och bänder bort ytskikt med sin kofot.

Upprustningen handlar om bland annat att åtgärda tak, fasader, fönster och hela interiören. Den är tänkt att göras i etapper.

– Vi stoppar förfallet och arbetar egentligen för den kommande restaureringen som vi hoppas blir av, säger Erik Walldén, föreningens ordförande.och berättar att föreningen fått hjälp för ändamålet av mycket kompetenta hantverkare och byggnadskunnigt folk.

Siv Landström som re-vitaliserade föreningen för ett par år sedan, menar att staden är i ett stort behov av en lokal som, kan användas för fester, bröllop, kulturevenemang som teater och konserter.

– Källör ska hyras ut under hela året, om vår ambition håller ända fram, säger Siv Landström som betonar att rustningsarbetet inte kommer att kosta Östhammars kommun och skattebetalarna en krona:

– Allt arbete göra ju frivilligt och bygger på sponsring och annan finansiering än kommunens, säger hon.

Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör har i dag ett så kallat nyttjanderättsavtal med Östhammars kommun för att stoppa ytterligare förfall, planera och komma i gång med renoveringsarbetena. Målet är att föreningen får ett hyresavtal med kommunen.

De frivilliga arbetar oförtröttligt vidare inne i Källörhuset. De vill att Källör återställs till 1920-talets utseende.

Bygdegårdsföreningen har de lokala politikerna stöd och opinionsläget för att bevara Källör är starkt.

– En namninsamling resulterade med omkring fyra tusen underskrifter, vi lämnade in dessa till kommunen, det du! Och många lokala företag är positivt inställda till projektet, säger Torben Gille.

Lägg till detta att föreningen har cirka 400 medlemmar.