Mohammad Sabur (V) och Ingeborg Sevastik (V) har efterlyst svar om kommunen tänker utöka antalet hörselslingor i kommunens lokaler, för att personer med hörselnedsättning ska kunna delta till exempel vid olika program på biblioteken. Tekniska utskottets ordförande Jonas Svensson (S) har i KF svarat att det finns en portabel slinga att låna via Östhammar Direkt. Kultur- och fritidsförvaltningen ser även över behovet vid biblioteken.