Yvonne A Pettersson och Jan Stanje som står bakom ansökan anser att kommunstyrelsen i Östhammar har överskridit sina befogenheter. De påpekar att beslut av "principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för Östhammars kommun" bör tas av kommunfullmäktige som är kommunens högsta beslutande organ.

– Det vi hoppas på att förvaltningsrätten i Uppsala häver kommunstyrelsens beslut om Tallparksgården, och att frågan hamnar hos kommunfullmäktige i stället, som ska ta beslutet, säger Öregrundsbon Yvonne A Pettersson.

Den styrande S/C-majoritetens två kommunalråd får sig också en känga i skrivelsen. Det omnämns att Socialdemokraterna i sitt valprogram skrev ”Nu bygger vi 60 platser på Tallparksgårdens äldreboende i Öregrund”. Kort efter valet kom beskedet från kommunstyrelsen att projektet tills vidare läggs på is av ekonomiska skäl till förmån för ett mer kortsiktigt alternativ med nya äldreplatser vid vårdcentrum i Östhammar.

Artikelbild

| Jan Stanje

– Det kan inte vara så att varken Margareta Widén Berggren (S) eller Jacob Spangenberg (C) har en susning om ekonomin före valet, och så plötsligt vaknar de efter valet och ser att det inte går, säger Yvonne A Pettersson som menar att det är "egenmäktigt förfarande" med väljarnas förtroende även om det inte är i strid med kommunallagen.

Alla partier utom V och MP är företrädda i kommunstyrelsen. Vad talar för att fullmäktige skulle ta något annat beslut?

– Till att börja med ska beslutet tas av rätt instans. Om förvaltningsrätten häver kommunstyrelsens beslut och kommunfullmäktige tar samma beslut är det klart att vi överklagar det också, säger Yvonne A Pettersson.

Margareta Widén Berggren står fast vid formuleringen i valprogrammet.

– Det är självklart att vi vill ha ett nytt äldreboende. Men sedan handlar det inte bara om att bygga, utan att det ska finnas en kompetensförsörjning och bostäder till dem som ska jobba där. Det har med hela konceptet att göra och som vi ser ekonomin just nu kan vi inte heller ta hur mycket som helst från annan verksamhet. Att dra ned på personal är helt otänkbart.

Kvarstår vallöftet att bygga nytt äldreboende i Öregrund?

– Vi har som mål att börja bygga ett äldreboende i Öregrund under mandatperioden. Men den är på fyra år och har knappt börjat. Vi kanske inte kan bygga nytt äldreboende år ett, utan år fyra när vi fått en stabiliserad ekonomi i socialförvaltningen och har reducerat andra kostnader.