Majoriteten av de politiska partierna anser det nödvändigt att höja grundavgiften med 45 kronor till 550 kronor för att klara renhållningsverksamheten. Dessutom höjs avgiften för insamling av slam med tre procent och avgiften för hämtning av latrin höjs med tio procent. Lars O Holmgren (Boa) yrkade vid kommunstyrelsens möte att taxorna för 2018 skulle lämnas utan åtgärd. Han tog bland annat upp att de sammanlagda kostnaderna för fjärrvärme, el,

vatten och hämtning av hushållsavfall är högst i länet i Östhammas kommun.

"Taxeökningar måste av boendeeffektivitetsskäl undvikas, för att i stället pröva nya arbetsmetoder, konkurrensutsättning och effektivisering" var Holmgrens förslag, som dock inte vann gehör. Fullmäktige tar formellt beslut om de nya taxorna den 14 november.