I fjol gick socialnämnden 17 miljoner kronor back. Även i år ser det alltså ut att bli kärvt. Inom vård- och omsorg pekar resultatet på ett underskott med 15 miljoner kronor för särskilda boenden.

– Kostnadsutvecklingen de senaste åren har varit större än ramutökningen. Men det är inte hela förklaringen, vi har också infört en hel del nya utvecklingsprojekt, säger socialchef Håkan Dahlqvist.

Han nämner det nya verksamhetssystemet där kommunen digitaliserat äldreboendena, vilket för med sig stora insatser med utbildning och ny teknik.

– Det har kostat en hel del pengar och de här extra satsningarna har gjort att man inte lyckats hålla bemanningen som man har budget för. Vi har även haft ett omfattande projekt med kultur i vården. Samtidigt har vi förbättrat våra kundnöjdhetssiffror, vilket jag tror är en följd av aktiviteterna och kultur i vården.

För hemtjänsten pekar resultatet på 10 miljoner kronor i underskott.

– Vi har fått 3 procent mer i budgeten men kostnaderna har ökat med 4 procent, genom att vi har en volymökning där vi levererar fler timmar varje år utan att få kompensation.

När det gäller verksamheten med ensamkommande ungdomar har staten lagt om ersättningssystemet.

– Från att det har varit väldigt välfinansierat upplever vi nu att vi är underfinansierade, säger Håkan Dahlqvist.

Han påpekar att kommunen ställt om sin verksamhet i takt med att färre ensamkommande kommit till Östhammars kommun. Valöhemmet har lagts ned, och Österro har flyttats från Österbybruk till Östhammar.

Socialförvaltningen kommer nu på uppdrag av politikerna i socialnämnden att redovisa i detalj vilka åtgärder som vidtas för att få budgeten i bättre balans.

– Vi måste komma ner i budgetram när det gäller bemanning. Dessutom jobbar vi med planering och rutter när det gäller hemtjänst, det finns delar där vi kan jobba mer effektivt.

Den centrala bemanningsenheten har avvecklats och i stället förlagts ute på arbetsplatserna. Ett mål är också att använda färre vikarier och att fast anställda ska vilja ta fler pass, inte minst under sommaren.

– Vi ligger absolut inte dåligt till när det gäller bemanning jämfört med andra kommuner, säger Håkan Dahlqvist.

Torgny Bohlin som är lokal ordförande i Kommunal säger att han aldrig tidigare sett ett sådant kraftigt prognostiserat underskott. Samtidigt är det ont om vikarier inom vården.

– Man får gå kort, eller så måste ordinarie personal måste hoppa in och jobba extra på kvalificerad övertid. Den här sommaren kommer inte att bli rolig.