Det har bygg- och miljönämnden i Östhammars kommun beslutat.

Credentia har uppfört fyra flervåningshus på före detta cirkusplatsen, och är nu igång med nästa etapp. Men den bullervall på knappt 170 meter som ska uppföras på kommunens mark till skydd för campingområdet i norr är inte helt färdigställd. Ett föreläggande från maj år 2016 om uppförande av vallen gick ut i december.

Tomas Bendiksen (S), ordförande i bygg- och miljönämnden, säger att bullervallen är en del av hela konceptet för området.

Artikelbild

| Bullervall på gång. Credentia anser att kommunikationen har brustit från båda håll kring färdigställandet av bullervallen och överlämnandet till kommunen. Om vallen blir färdig senast i augusti utdöms inget vite.

– Men det har varit trögt för inspektörerna att få in rätt handlingar.

Marc Micallef, chef för projektutveckling vid Credentia, är inte riktigt med på kommunens beslut.

– Vi ska prata med kommunen i dagarna innan vi går vidare med ett eventuellt överklagande.

Han menar att kommunikationen har brustit från båda håll kring färdigställandet av bullervallen och överlämnandet till kommunen, som senare ska stå för skötseln.

– Det är färdigt till 99 procent. Vi har avvaktat under vintern med att få den grönklädd, men före semestern är det klart.