Frösåkersskolan är i dag en högstadieskola med cirka 230 elever. Den nya skolan kommer att ha plats för 600 elever och troligen byggas med tre våningsplan för pedagogisk verksamhet, samt ett vindsutrymme. Stora delar av nuvarande skolan ska rivas. Kvar blir i princip bara matsal, kök och kulturskola som rustats upp relativt nyligen. Matsalen kommer dock att byggas ut för att kunna ta emot fler elever.

En ny detaljplan håller på att tas fram. Syftet med planen är att möjliggöra en skolbyggnad som får uppföras i högst fyra våningar jämfört med dagens två. Parallellt med detaljplanarbetet sker en pedagogisk process som ska ligga till grund för hur den nya skolans lokaler ser ut. Skisser finns, men Östhammars kommun vill inte lämna ut något material innan det finns färdiga ritningar och beslut.

– Det finns en grundskiss för att ha något att utgå från. Sedan kan det göras förändringar i den för att implementera det som kommer fram i den pedagogiska processen, när det handlar om fördelningen av rum och hur man jobbar. Det är skolans verksamhet, säger gatu- och fastighetschef Lasse Karlsson på tekniska kontoret.

Artikelbild

| Plats för 600 elever. Plankarta med planbestämmelser för nya skolan (åk 4-9) som ska byggas i Östhammar. Stora delar av Frösåkersskolan ska rivas och den nya skolan får ha fyra våningsplan.

Flera möten och workshops har hållits med olika personalgrupper det senaste året om hur en ny skola bör byggas för att ge eleverna bästa möjliga skolmiljöer utifrån olika behov, relationsbyggande och undervisningsområden. Genom så kallade hemvisten ska eleverna också ha en bas där de har de flesta av sina lektioner. En pedagogisk programskrift håller just nu på att tas fram av en extern, pedagogisk processledare. Skriften ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med den nya skolan. Berörda rektorer i skolområdet har fått se ett utkast och kommit med feedback.

– Vår inställning är att vi ska ha fräscha och fina, varierade lokaler som tillåter olika typer av organisation och pedagogik. Det är vad vi menar med flexibilitet – inte att man kan flytta och dra vikväggar, säger Frösåkersskolans rektor Håkan Blom som tror att mycket kommer att klarna den närmaste tiden när det gäller lokalernas utformning.

Han nämner att det funnits en oro inom personalen att allt redan är förutbestämt, och den nya skolan byggs med alltför stora gemensamma undervisningsrum. Det budskapet har under hösten skickats till processledaren.

– Vi vill inte bygga fast oss i någonting. Jag förväntar mig att mycket av våra tankar kring det här ska träda fram i den pedagogiska programskriften. Sedan finns det en mängd spännande arbeten att dra igång, säger Håkan Blom.