Efter nyår ska hon träffa personalgruppen för att skaffa sig en bild av situationen.
– Det är svårt för mig att svara på vad som orsakar den här situationen. Jag är övertygad om att det skapar ett stresspåslag när dagar måste struktureras om. Sedan kan det handla om hur stresskänslig man är.

Det finns en tydlig konflikt mellan hur biståndsbesluten verkställs och vad personalen anser vara god omsorg. Enligt Jessica Helmefors pekar personalen på att brukare inte får tillräckligt med tid. Men allt hänger på vad brukarna har rätt till enligt biståndsbeslutet.
– Vi fullföljer biståndsbesluten, det är vårt uppdrag, säger hon.
Jessica Helmefors bekräftar att det är svårt att få tag på vikarier. Det gäller hemtjänsten i hela kommunen.
– Det finns andra arbetsgivare i området och de som arbetar här måste uppfylla vissa kriterier. Vi vill ha undersköterskor på alla fasta tjänster och vi vill att personalen har körkort, säger hon.

Frågan om heltid är inte heller lätt att lösa. Det är svårt att få ut all den tid som behövs för att komma upp till heltid.
– Det pågår en utredning om möjligheten att gå upp till heltid, men det går inte att ha för mycket helgjobb, säger hon.
Margareta Widén Berggren (S), vice ordförande i kommunstyrelsen, blir irriterad när hon får höra argumenten.
– Då kan man aldrig ändra på det här. De som inte vill ska givetvis inte behöva gå upp till heltid, men det går inte att hänvisa till schematekniska skäl. Ser det ut så måste man hitta andra vägar, vi kan aldrig locka till oss personal om vi inte kan erbjuda heltid.