För fyra år sedan valde paret Jansson – Gunilla, 70, och Hans, 72 – att flytta tillbaka till Östhammars kommun. Paret, som träffades i Östhammar 1963, flyttade då från Upplands Väsby till Gunillas barndomshem i Öregrund.

– Vi gjorde tvärtom jämfört med andra pensionärer och flyttade från lägenhet till villa, säger Hans Jansson.

Jämfört med Upplands Väsby märke paret att den kommunala skattekronan i Östhammar blev högre.

Artikelbild

| Föredrar prioriteringar. Det krävs inga skattehöjningar för att klara av vårdbehovet på lång sikt, enligt socialnämndens ordförande Kerstin Björck-Jansson (C).

– Men det var en förändring som vi var beredda på, säger Gunilla Jansson.

– Och det får man väl räkna med om samhällsfunktionerna ska fungera. Det behövs nog för att hjälpa oss äldre också så att inte vi blir undanskuffade, säger Hans Jansson.

Paret kämpade för att Gunillas mamma, som gick bort förra året, skulle få en plats på äldreboende i Öregrund när hon inte längre kunde bo kvar i huset som Gunilla och Hans har tagit över. Kommunen ville först placera henne i Alunda.

– Aldrig i livet, sa jag till dem. Till slut så tog kommunen fram en plats här, säger Gunilla som också hoppas att få stanna kvar i Öregrund när dagen kommer då hälsan börjar svikta.

Östhammar och Öregrund har en större andel äldre invånare än de övriga tätorterna i kommunen, och i remissupplagan till ny äldreplan nämns att en förklaring till detta kan vara att kustområdet har en inflyttning av personer som flyttar till sitt fritidshus efter pensionen.

Kommunen kommer om tio år ha tusen fler invånare som är 65 år och äldre, jämfört med i dag. Andelen 65-åringar och äldre är redan större än rikssnittet och försörjningsbördan kommer dessutom att öka. Enligt tidningen Dagens Samhälle ska 100 arbetsföra Östhammarsbor år 2021 försörja 98 barn och gamla. Det placerar kommunen på plats 26 av landets 290 kommuner.

– Ja, siffrorna stämmer ju, säger Kerstin Björck-Jansson (C), socialnämndens ordförande.

– Men när de äldre nu blir fler så behöver vi lika mycket inflyttning av personer i arbetsför ålder. Detta för att kommunen ska växa och samtidigt skapa resurser för äldreomsorgen.

Men om det inte blir så?

– Vi behöver se kommunen som en positiv resurs att leva och arbeta i. Om vi håller takten och människor är medvetna om att det inte är dåligt att leva i kommunen, då kommer vi att klara det här.

Socialnämndens ordförande tycker att äldre som flyttar till kommunen ska ses som en resurs.

– De kommer med erfarenheter, specialkunskaper och kan se saker med nya ögon, säger Kerstin Björck-Jansson.

Kommunen satsar på fler platser på äldreboende och ökad kompetens inom äldrevården. Räcker skatteintäkterna?

– Ja, med rätt prioriteringar. Men för att orka med behöver vi fler inflyttade i arbetsför ålder och fler med företagsengagemang i kommunen. Hittills har kommunen prioriterat välfärdsfrågor i sina budgetar vilket jag utgår från att man kommer att göra fortsättningsvis också.

Kan det krävas skattehöjningar?

– Att börja skrika om skattehöjningar är inte min modell utan man måste se efter hur pengarna används och ha en fortsatt prioritering av välfärden.

Paret Hans och Gunilla Jansson funderar ibland på framtiden, men de säger sig inte vara särskilt oroade. Fler äldreplatser planeras i just Öregrund.

– Jag förstår om kommunen tycker att vi äldre kommer att kosta, med äldreboende och service hemma, säger Hans Jansson som hoppas att den servicen som finns i dag inte försämras.

– Jag hoppas att man får hemtjänst och en rimlig plats inom den ort där man har levt de sista åren, så att man inte skjutsas till Tierp eller liknande.