Det hela började egentligen med en praktikplats i Finland för tolv år sedan, när Ingeborg van der Veen utbildade sig till floristlärare. Hon trivdes så bra i det vildvuxna och glesbefolkade landet och detsamma gjorde Mark när han kom för att besöka henne.
– Att vi inte valde att flytta dit berodde på språket, det var för svårt. Vi började titta på Norge, dit många holländare flyttar, men det var först när vi semestrade i Sverige som drömmen verkligen började ta fart. Sverige och Holland är lika när det gäller ganska mycket och dessutom är vi båda med i EU. Det underlättade vid flytten, säger Ingeborg van der Veen.

Landsbygden har alltid tilltalat makarna van der Veen, men att bo på landet i Holland var omöjligt. Den lilla landsbygd som finns mellan alla de stora städerna är mycket eftertraktad och det har gjort att priserna trissats upp.
– De enda som har råd att bo på landet i Holland i dag är de rika, säger Ingeborg van der Veen.

Betydligt billigare är det att bo på landet i Sverige och när beslutet om att flytta hit var taget, började Ingeborg söka arbete. Hon hittade ett i Uppsala – som butikschef på Plantagen. Därmed var det geografiska området i landet givet och första träffen gällande boende fick familjen i Salbohed, utanför Sala.
– Vi bodde där i ungefär ett halvår, innan vi hittade huset i Ramhäll och flyttade hit.

Till en början var Mark van der Veen föräldraledig med yngsta barnet Mika, som nu är fem år. Därefter har han säsongsarbetat åt Uppsala kommuns parkförvaltning, arborist som han är i grunden, och från och med årsskiftet blir han heltidsanställd vid Uppsala fastighetstjänst.

Även Ingeborg van der Veen har bytt jobb sedan flytten till Sverige. Hon är kvar på Plantagen, men arbetar nu som trädgårdsmästare vid butiken i Märsta.
– Det blev för jobbigt att arbeta som butikschef direkt när jag kom till Sverige, eftersom jag då inte kunde språket, men nu skulle det säkert inte vara några problem. Att tala svenska är inte svårt, det är att skriva jag har bekymmer med. Och så kommer jag nog aldrig att kunna lära mig att prata så sjungande som ni gör.

Att bo i Ramhäll passar familjen utmärkt. Här kan barnen leka utomhus och – som föräldrarna säger – lära sig hur träden ser ut genom att titta på dem, i stället för att bara se dem på bild i en bok. Det är tyst, man får plocka svampen i skogen och man kan faktiskt gå vilse. Dessutom vet de nu vilka deras grannar är.
– I Holland är man mycket mer anonym. Vi visste knappt ens namnet på våra grannar där, säger Ingeborg van der Veen.

Inte heller kontakten med familj och vänner blir speciellt lidande av att familjen van der Veen flyttat till ett annat land. Detta till stor del tack vare internet, där både Facebook och Skype används flitigt. Och en fördel tycker de är att när nära och kära kommer på besök, stannar de länge. Därmed får de rå om varandra på ett intensivt, härligt sätt som de tidigare inte upplevt.
– Vintern är också bättre här. I genomsnitt är det ungefär tio grader kallare här, vilket gör att vi slipper den holländska vintern som ibland bara blir en lång höst med regn och blåst, säger Mark van der Veen.

Det är i princip bara en sak de saknar här i Sverige. Att barnen inte får modersmålsundervisning i skolan. För att detta ska bli möjligt måste ytterligare två barn med samma modersmål flytta till Östhammars kommun, så tills detta sker håller Mark och Ingeborg noga på att hemma pratas det holländska.