Över 70 procent, 37 av 52 elever, har svarat att intresset för programmet är mest viktigt. Nästan hälften av Frös-åkerseleverna har svarat ”att slippa pendla” som en av de viktigaste orsakerna till val av gymnasieprogram, medan det endast gäller för en fjärdedel av Vallonskolans elever.