Det var ett sextiotal personer närvarande vid den stora informationsträffen vid Idrottsgården Ladan som Östhammars kommun anordnade om slutförvarsfrågan. Allmänheten, som främst bestod av kommunpolitiker, hade tillfälle att lyssna på de aktörer som är mest engagerade.

Ansi Gerhardsson från Strålsäkerhetsmyndigheten SSM nämnde att myndigheten gjort sin prövning enligt kärntekniklagen, och betonade att domstolen i mångt och mycket kommit fram till samma resultat som SSM när det gäller SKB:s ansökan – med undantag från kopparkapselns långsiktiga skyddsförmåga. På en direkt fråga från kvällens moderator, journalisten Ulf Wickbom, vad undantaget kunde bero på svarade Ansi Gerhardsson att det främst hade med lagstiftningen att göra. Miljöbalken innebär en förtida prövning medan kärntekniklagen medger en stegvis process där nya krav kan ställas på redovisning från kärnbränslebolaget SKB. Men skillnaden skulle kunna handla om kompetens, la Ansi Gerhardsson till.

– Vi har många medarbetare som mer eller mindre jobbat heltid under flera år med det granskande uppdrag vi har. Vi sitter helt enkelt på mer vetenskaplig kompetens än vad domstolen gör.

Artikelbild

| Kvällens moderator. Journalisten Ulf Wickbom inledde tisdagskvällens informationsmöte vid Idrottsgården Ladan i Gimo med att berätta att han följt frågan om ett slutförvar sedan kärnkraftsomröstningen år 1980, men tillstod att han var ödmjuk när det gällde den egna kunskapen om sakfrågan.

Lika säker som SKB:s företrädare Magnus Westerlind var på att kärnbränslebolaget kommer att uppfylla säkerhetskraven, var miljörörelsens Johan Swahn på att kopparkapslarna inte duger för att hindra korrosionsprocesser i den syrgasfria miljö som väntar i Forsmarks bergrum 470 meter under marken:

– Det är en väldigt skarp kritik som mark- och miljödomstolen riktar. Min bild är att domstolen har en väldigt hög kompetens och att man tagit ett brett grepp om den här frågan, och det är allvarligt när domstolen säger att riskkriteriet i SSM:s föreskrifter inte är uppfyllt när det gäller kopparkapselns skyddsförmåga.

Det kom fram att regeringen – som inte hade någon representant på plats – har tillsatt en utredning om den fortsatta prövningsprocessen enligt kärntekniklagen och miljöbalken, samt frågor som rör remissvändor och hearings. I oktober ska utredningen vara klar.

Frågan om Östhammars kommuns ställningstagande kom också upp. Jacob Spangenberg (C), kommunstyrelsens ordförande i Östhammar, sa att man haft långt tålamod med slutförvarsfrågan som kommunen jobbat med sedan 1990-talet. Han efterlyste ett klart besked från regeringen: ett ja, eller ett omtag.

– Detta får inte dras i långbänk hur länge som helst. Vår organisation med den kompetens som vi byggt upp är uthållig, men det finns gränser för hur länge en liten kommun kan arbeta med de här frågorna.