Bygdegårdsföreningen har just nu bråda dagar inför valborgsfirandet för allmänheten på Källör den 30 april. Ett arbetsmarknadsprojekt pågår samtidigt där bland andra Östhammarsbon Mathias Andersson ingår. Han hade sågat upp ett hål i golvet i ett av rummen för att dra nya avloppsledningar och hittade en handskriven lapp nere i blindbotten. Lappen är daterad år 1849.

– På den tiden låg ett karduansmakeri här, berättar Mikael Rahm som är engagerad i bygdegårdsföreningen och lokalhistoriskt bevandrad.

Han har med hjälp av flera andra medlemmar försökt tyda den handskrivna lappen, med svårlästa bokstäver och en del text på latin. Orden "Digestive sulfur" kan syfta på någon form av svavelförening. Antingen en medicin, eller svavellukter från digestionskanalen, alltså kraftigt illaluktande gasbildning. Det står också något om liniment med viol och ungu, som ska ingnidas på sidan. Oklart mot vad. Troligen rör det sig om ett recept utskrivet till en "Lennbergh" år 1849 att döma av texten.

Artikelbild

| Societetshuset Källör i Östhammar byggdes på 1880-talet och torndelen tillkom år 1907. Bygdegårdsföreningen renoverar just nu byggnaden, som kan hyras som festlokal av allmänheten.

Föreningen har även hittat uppgifter om en säteriägare Johan Petter Lennbergh från Länsö i ett rättegångsfall, från år 1851.

– Han verkar inte ha varit uppskattad av sin omgivning och blev misshandlad, säger Mikael Rahm som för egen del tror att det kan ha varit samma person som fått ett medicinskt recept utskrivet.

Varför lappen och även ett gammalt hänglås hamnat i blindbotten under golvplankorna på societetshuset vet ingen.

– Men det är väl troligt att man tog sig in till Östhammar från Länsö för olika ärenden, säger Mikael Rahm.

Artikelbild

| Sannolikt är det ett medicinskt recept till en säteriägare Lennbergh på Länsö.

Mathias Andersson säger att han inte tänkte så mycket när han hittade lappen och hänglåset, utan bara gav dem till Mikael Rahm. Men att fyndet var så gammalt som 169 år, det visste han inte.

– Det var kul!

Artikelbild

| Mikael Rahm i bygdegårdsföreningen Källör i Östhammar har gjort många fynd i samband med renoveringen av det gamla societetshuset. Han är van att guida besökare.

Mathias Andersson är en av cirka 20 personer som ingått eller ingår i arbetsmarknadsprojektet på Källör. Han hoppas få jobb på byggsidan så småningom. Peter Scherdin är arbetsledare och har även en bakgrund som byggarbetare och behandlingsassistent:

– Vi jobbar för att få ut nyanlända och långtidsarbetslösa ungdomar på arbetsmarknaden. Min uppgift är att se vad de gjort tidigare och att validera deras kunskaper så att de kan få rätt utbildning och jobb.

Artikelbild

| Många Östhammarsbor har lämnat gamla grejer som samlat damm till bygdegårdsföreningen. Den här utrustningen, en skioptikon, användes innan det fanns elektricitet för att visa förstorade fotografier (belysta glasplåtar).

Projektet pågår ett år till. Men när societetshuset Källör är helt färdigrenoverat står skrivet i stjärnorna.

– Det finns ett datum, och det är domedagen, säger Mikael Rahm skämtsamt och påpekar att mycket handlar om ekonomi och ideella arbetsinsatser.