Gölgrodan i Sverige finns bara vid Upplandskusten och lever som namnet antyder i grunda gölar. I ett projektarbete har Tilda Hermansson, Yoshie Nakamo och Lisa Johansson lagt ned mellan 80 och 90 timmar på att göra en rapport om gölgrodans livsmiljöer och hur den kan påverkas av ett eventuellt kärnbränsleförvar i Forsmark.

Eleverna presenterade nyligen sin rapport vid SKB:s Östhammarskontor.

– Vi har förstått att om det byggs ett slutförvar i Forsmark måste tre naturliga gölar fyllas igen och gölgrodorna måste flytta en kilometer till konstgjorda gölar. Vi tyckte att det lät intressant att ta reda på hur konstgjorda gölar kan utformas så att gölgrodor kan trivas där, sade Lisa Johansson.

Artikelbild

Efter föredraget fick närvarande lärare från Bruksgymnasiet och SKB-personal tillfälle att ställa frågor. Eleverna fick också varma applåder och presenter.