I stället för att höra till Öregrund kommer eleverna att höra till Östhammar.

– Vi var överens i nämnden. Det handlar om skolskjutsar. Redan i dag är det väldigt många elever som åker till Edsskolan i Östhammar från södra Söderön, men officiellt har de inte skolskjuts även om det går bussar vissa tider. Föräldrar får skjutsa rätt mycket själva, säger andre vice ordförande Christer Lindström (M).

Enligt beslutsunderlaget går 37 berörda elever redan på Edsskolan i Östhammar, endast en elev går i Öregrund och den eleven kommer att få fortsatt skolskjuts. Från nästa läsår hänvisas nya elever på södra Söderön automatiskt till Östhammar, säger Christer Lindström.

Vad innebär det här för Öregrunds skola?

– För Öregrunds skola innebär det här ingen förändring, men för de elever som går på Edsskolan innebär det här att de får skolskjuts. Det är försvinnande få elever som går på Öregrunds skola från södra delen av Söderön.

Elever på norra delen av Söderön kommer att fortsätta höra till Öregrunds rektorsområde.