Till hösten kommer namnet Vretaskolan inte längre att existera – i alla fall inte på pappret. Det står klart efter att barn- och utbildningsnämnden i Östhammars kommun slagit fast att Vreta- och Vallonskolan, som slås ihop, kommer att heta Vallonskolan i framtiden.

Innan beslutet togs fick elever och lärare i Gimo möjlighet att lämna in förslag på den nya skolenheten. När politikerna fick säga sitt hade förslag som Dammskolan, Knasskolan, Gimoplugget, Knutmassoskolan, Skäfthammars läroverk och Däcksta läroanstalt kommit in. Men allra flest förslag handlade om att skolan i fortsättningen skulle heta antingen Vallonskolan eller Vallon-Vretaskolan.

– Det är svårt att ändra på gamla namn och det var det vanligaste förslaget. Hela nämnden enades kring Vallonskolan. Klasserna har engagerat sig, men det flesta har nog tyckt att det var bra som det var, säger Roger Lamell (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Men det är inte bara att skolan får ett nytt namn som förändras till skolstarten i Gimo i höst. I och med att Vreta- och Vallonskolan slås ihop förvandlas den till en 4-9-skola. Samtidigt blir Hammarskolan en skola för förskoleklasser och elever som går i ettan till trean.

– Vi har låga skolresultat i Gimo och jag tror att det här är en del i att få upp resultaten, säger Lisbeth Bodén, barn- och utbildningschef på Östhammars kommun.

Fram till skolavslutningen innan sommaren innehöll Vretaskolan förskoleklasst till årskurs två, Hammarskolan tre till fem och Vallonskolan sex till nio. Lisbeth Bodén tror inte att det var optimalt för att skapa kontinuitet i elevernas skolgång.

– På Vretaskolan gick eleverna bara förskoleklass till årskurs två innan de flyttades till Hammarskolan för att gå årskurs tre. Det blev ingen röd tråd från ettan till trean, säger Lisbeth Bodén och fortsätter:

– Sedan gick eleverna trean, fyran och femman på Hammarskolan innan de flyttades till Vallonskolan för att gå sexan där. Jag tycker inte att det varit lyckat.

Just nu håller skolorna på att byggas om för att passa de nya årskurserna och planen är att allt ska stå klart när eleverna kommer tillbaka efter sommarlovet. Förändringen innebär också att flera lärare får gå till en ny arbetsplats till hösten.

– Det tar tid att sätta ihop nya arbetslag och få allt på plats, men jag tror på det här konceptet, säger Lisbeth Bodén.