Sedan tidigare finns det en Olavsled (uppkallad efter Olav Haraldsson som föddes i Norge på 990-talet, som blev kung och som efter sin död helgades med många kyrkor över hela Nordeuropa) mellan Trondheim och Hudiksvall och det är den leden som nu ska byggas ut.

Gästrikeleden ska kopplas ihop med Upplandsleden och där den sedan slutar i Gimotrakten, ska en helt ny led anläggas fram till den befintliga Roslagsleden.

– Vi räknar med att använda befintliga vägar i så stor utsträckning som möjligt. På den aktuella sträckan från sjön Gisslaren, mellan Gimo och Hargshamn, till Väddö finns det många lämpliga små grusvägar. Men vi kommer också att behöva röja nya vägar och därför ska vi kontakta de markägare som berörs, säger Stefan Edelsvärd, Östhammars kommuns internationella samordnare.

Det praktiska arbetet inleds i september i år och väntas vara klart ett år senare, hösten 2017. Då ska den nya leden vara klar och så kallade infopoints (information om leden) uppsatta på sammanlagt sju ställen längs S:t Olavs Waterway, varav en i Österbybruk.

– Dessutom kommer Visit Roslagen att ta fram olika vandringspaket, för att locka flera besökare till regionen. Ute i Europa är det här med pilgrimsvandringar stort, så vi hoppas att en del av dem vill komma hit, säger Stefan Edelsvärd och fortsätter:

– Den här nya leden blir den första pilgrimsleden som också går över vatten. Det är världsunikt!