Efter en dipp i strömförsörjningen uppstod ett fel i ett styrsystem. Men när produktionen skulle återupptas släpptes gas ut igen i ventilationssystemet. När gasen antändes blev trycket så stort att ventilationssystemet sprängdes.

Så beskrivs arbetsplatsolyckan i en anmälan till Arbetsmiljöverket. Ingen person skadades i anläggningen där hårdmetallskär tillverkas.

– Vi har anmält händelsen och det pågår en utredning där vi inte har hela bilden klar för oss än, säger Joakim Fagerudd, platschef på Sandvik Coromant i Gimo.

Han säger att det aldrig tidigare hänt något liknande.

– Det är en enskild händelse och vi behöver förstå varför det hänt och hur vi kan undvika att det händer igen.