Ett förslag om långsiktigt nyttjanderättsavtal för Östhammars bygdegårdsförening ska behandlas. Enligt tjänstemannaförslaget får bygdegårdsföreningen nyttjanderätt för Societetshuset Källör i tre år, med möjlighet till förlängning i ett antal år.

– Avtalet är jämförbart med vad som gäller Societetshuset i Öregrund. Vi vill göra det här skyndsamt så att bygdegårdsföreningen kan komma igång med renoveringen i sommar som de önskar, säger kommunchefen Peter Nyberg.