När en dörr skulle kapas upp i en vägg i en av Sandvik Coromants fabriker i Gimo inträffade ett tillbud som anmäldes till Arbetsmiljöverket av företaget. Hantverkaren använde en sågklinga som var 1,5 meter i diameter för att kapa upp en dörr i en vägg, i tron att det var en ytterdörr hen sågade i. Men bakom väggen gick en passage. Där gick en person som såg klingan tränga genom väggen. Enligt anmälaren hade hantverkaren fått felaktig information om vad som fanns bakom väggen.

Tidningen har sökt platschefen på Sandvik Coromant i Gimo.