Michael Greifeneder är rektor för Olandsskolan och Ekebyskolan i Alunda rektorsområde:

– Vi har ju ett minskande elevunderlag för Ekeby skola och de senaste åren har jag haft ett stort ekonomiskt underskott. Nu har vi ytterligare elevminskning vilket betyder mindre intäkter, därför har jag dragit ned tjänstevolymen.

På Ekeby skolan går enligt skolans hemsida 26 elever, varav 9 i förskoleklass. Det finns även fritidshem och förskola i anslutning till skolan. I höst pekar prognosen mot 21 eller 22 elever i årskurs F-2. Årskurs 3 saknar elever.

Förändringen innebär enligt Michael Greifeneder att en lärare får ansvar för årskurs 1 och 2, totalt 17 elever, medan en utbildad fritidspedagog tar ansvar för förskoleklassens fem elever. På fritids finns ytterligare en anställd vilket betyder att personalstyrkan totalt blir 2,8 tjänster i höst – jämfört med 3,8 tjänster i dag.

– Vi organiserar så att det alltid finns två vuxna personer på plats, det är inget ensamarbete under någon del av dagen, säger Michael Greifeneder.

En lärare i Ekeby har nyligen sagt upp sig och en annan byter skola. Det gör att tjänsten för årskurs 1 och 2 kommer att utlysas.

– Vi ska gå ut med en rekryteringsannons för en behörig grundskolelärare den här veckan. Jag hoppas att vi ska vara i hamn med rekryteringen i slutet av juni.

Inför läsåret 2018/19 ser elevantalet ut att öka igen, då fler nya elever kommer till förskoleklassen. Hur skolan ska organiseras det läsåret är för tidigt att säga, enligt Michael Greifeneder.

– Om vi utökar antalet tjänster igen betyder det direkt en negativ budgetbalans. Ibland är det svåra pusselbitar och det här är inget jag kan besluta om ensam, utan det är en fråga som jag får diskutera med min förvaltning.