Sanna Seppänen föddes och bodde sina första år i Suomussalmi – en by där flera kända slag under det finska vinterkriget mot Sovjetunionen ägde rum och där krigsmuseet Raatteen Portti numera finns.

I mitten av 1970-talet flyttade familjen till Österbybruk och Sanna har sedan dess bott i Sverige, de senaste åren i Siljansnäs där hon arbetar som kulturell utvecklare och konstnär.

– Mitt finska arv och ursprung är viktigt för mig och i samband med ett besök i Suomussalmi för fem, sex år sedan började jag förbereda en turné, säger hon och fortsätter:

– Dessutom behöver vi som bor i Sverige få veta mer om Finlands kultur- och krigshistoria.

Turnén går till fem kommuner som alla är finska förvaltningsområden samt medarrangörer vid turnén och onsdagen den 15 november är det Knutmassomuseet i Gimo som står på tur.

Sanna Seppänen är koordinator för turnén och med sig har hon Pirjo Kähkönen, verksamhetsledare vid krigsmuseet i Suomussalmi, författaren Mika Kulju, som skrivit flera böcker om Finland under andra världskriget, och verk med temat Minnen från krigstiden av konstnären Ulla Harju.

Själv kommer Sanna att berätta om två människors upplevelser från kriget; svärfadern Harry som skickades till Sverige som krigsbarn och faderns faster Irmeli som bodde i Suomussalmi och flera gånger tvingades till evakuering.

- Föredragen kommer att hållas på finska, men textas på svenska så att alla kan förstå.