Lennart Svanström hade arbetat som lärare i många år, i såväl grundskola som gymnasieskola, när han i höstas hoppade på jobbet som projektledare för ett alldeles nytt projekt i Östhammars kommun.

– Halva min tjänst ska jag ägna åt #jagmed och halva tjänsten arbetar jag för det kommunala aktivitetsansvaret, säger han.

Det kommunala aktivitetsansvaret vänder sig till ungdomar i åldrarna 16–20 år som varken studerar eller arbetar och ambitionen där är att få dem i aktivitet.

Artikelbild

| Lennart Svanström är projektledare för #jagmed i Östhammars kommun. Huvudmålet är att fler ska klara studentexamen.

– Det finns någonstans mellan 130 och 140 ungdomar som passar in på den beskrivningen i Östhammars kommun och då ingår även alla som går något introduktionsprogram.

Projektet #jagmed är ett projekt som delfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF). Syftet med det är dels att öka närvaron i skolan och dels att få fler elever att ta sin gymnasieexamen. Totalt ingår 35 kommuner från fem län i Östra Mellansverige i projektet och Östhammars kommun är en av dessa.

– Här är projektet i sin linda. Vi är klara med analysfasen och ska nu in i själva projektfasen. Under våren ska vi ha en starta-upp-konferens med elevcoacherna och personal från elevhälsan för att dra upp riktlinjer för hur vi tillsammans ska arbeta på skolorna för att snabbare och effektivare hjälpa de elever som har hög frånvaro, säger Lennart Svanström.

Operativt ska projektet pågå i två läsår, med början höstterminen 2016, och första året är tanken att arbetet ska koncentreras till två av kommunens högstadieskolor.

– Vi har valt ut Frösåkersskolan i Östhammar och Österbyskolan i Österbybruk för att dessa skolor har två väldigt olika karaktärer. Österbybruk har minst andel föräldrar med eftergymnasial utbildning och Östhammar har dubbelt så många, säger Lennart Svanström.

År två ska även Olandsskolan i Alunda och Vallonskolan i Gimo ingå i projektet och därefter hoppas projektledaren att arbetsrutiner införts för att snabbare fånga upp elever som har hög frånvaro.

– Mer än tjugo procents frånvaro räknas som hög och i Östhammars kommun är det ungefär tio procent av eleverna som har så hög frånvaro, säger Lennart Svanström och fortsätter:

– Det blir allt tuffare för ungdomar utan en gymnasieexamen att få ett jobb, så varje räddad ungdom är på sikt en stor investering.