Skogens sociala värden. Så heter ett projekt som syftar till att få fler att uppmärksamma skogen och som ett led i det projektet träffades nyligen elever från Jällaskolan och Bruksgymnasiet i Morkarla-skogen.

Det är tidig förmiddag, men redan är undervisningen för eleverna vid Bruksgymnasiets IM Språk i full gång. Denna dag utomhus, mitt i skogen.

– Att få komma ut så här i skogen är roligt. Vi lär oss mycket, säger Javid Soltani.

Artikelbild

| Projektledaren Bertil Johansson i mitten.

Bakom den annorlunda skoldagen står Bertil Johansson, skogsägare och aktiv i såväl Mellanskog som LRF Skogsägarna.

Han kan också se tillbaka på ett långt arbetsliv som lärare och därför var det naturligt för honom att vända sig till skolan, när han återigen fick chansen.

– Jag har blivit projektledare för Mellanskog i ett nytt projekt som heter Skogens sociala värden. Målet med projektet är att få fler människor att komma ut i skogen, säger han.

Bertil Johansson bor i Gimo och en dag klev han in på Bruksgymnasiet för att se om intresse fanns att delta i projektet.

Artikelbild

| Javid Soltani uppskattar trädets höjd.

Det gjorde det, intygar Linus Westin som är samordnare för ÖCIS (Östhammars centrum för introduktion i skolan). Han sammanförde Bertil Johansson med en klass i IM Språk, där alla elever är ensamkommande unga flyktingar.

– Jag besökte skolan och höll en inledande lektion om skogsbruk. Då berättade jag lite om olika skogsmaskiner och att vi får plankor, brädor, kartong och papper från skogen.

Artikelbild

| Bertil Johansson.

Bertil Johansson nöjde sig dock inte med det. Efter att ha åkt förbi Jälla, slog det honom att där fanns ytterligare en stor tillgång – elever på skogslinjen som skulle kunna bidra till den så viktiga integrationen.

– Jällaskolan sa ja till mitt förslag om att delta i en skogsdag tillsammans med eleverna från Bruksgymnasiet och sedan dess har jag jobbat utifrån det konceptet.

Artikelbild

| Eleven Javid Soltani och Elisabet Clarin, lärare, från Bruksgymnasiet.

En dag förra veckan var det så dags och redan på morgonen samlas alla deltagare i Bertil Johanssons demonstrationsskog i Morkarla, mellan Alunda och Österbybruk.

Där har han en skogsslinga som han brukar ta med besökare på och den slingan får eleverna också gå under dagen. Men inledningsvis bjuds de på en liten teorilektion om trädfällning och säkerheten kring densamma.

– Hjälm, visir och hörselskydd. Reflexer på jackan eller västen, sågskydd på brallorna och stövlar eller kängor med sågskydd, berättar Bertil Johansson.

– Byxorna, teaterviskar läraren Elisabet Clarin då eleverna rynkar pannan när de hör ordet brallorna.

Javid Soltani lyssnar med stort intresse och han deltar också aktivt i det praktiska arbetet att mäta ett träd som ska fällas.

– Det var inte alls svårt. Jag mätte trädet till tio meter och när vi mätte det på marken efteråt var det bara lite mer än så, säger han.

Anders Rickardson är skogsinspektor på Mellanskog. Mycket av hans tid går åt till att träffa skogsägare och Bertil Johansson har han träffat många gånger, men aldrig tidigare i ett sammanhang som detta.

– Jättebra initiativ och med lite tur kanske någon blir intresserad av att arbeta i skogen. Det är stor brist på arbetskraft inom skogsindustrin, säger han.

Grunden till projektet var ett möte mellan Mellanskogs ordförande och scouternas dito i samband med Almedalsveckan för två år sedan.

– Målet är ju att få ut fler i skogen, men det har gått trögt där det har testats. Det verkar inte gå att allmänt säga detta åt folk, då blir det inte av, och därför tog vi steget in i skolan, säger Bertil Johansson.

Han hoppas att projektidén kan spridas, i första hand på Bruksgymnasiet så att fler klasser vill komma till demonstrationsskogen och därefter ge vidare ringar på vattnet.

– Alla mår bra av att komma ut i naturen. Dessutom är det viktigt med kunskap om allemansrätten, så att besökare i skogen vet vad de kan och får göra.