I stället är det Gammelhusgatan 18 som gäller, bredvid Ingomacken och infarten till Bilstaparkeringen. Anledningen till flytten är att Östhammars kommun vill göra om markytan framför Brunnsskolan till parkering, för att besökare till nya kulturhuset Storbrunn ska ha någonstans att ställa bilen. Tidningscontainern står på privat mark och berörs inte av flytten.