Den utdragna historien med fönsterbytet som skett år 2014 – utan bygglov – på Nordeafastigheten vid Rådhustorget i Östhammar fortsätter. Vid arbetsutskottets senaste möte föreslogs inför nämnden att Tibi Fastigheter AB senast i juli ska återställa fönstren i enlighet med Upplandsmuseets förslag. Det innebär bland annat handblåst glas samt träspröjs. Annars kan vite om 250 000 utdömas och bytet ske på ägarens bekostnad.

UNT har sökt ägaren Göran Tibi. Tidigare har han sagt till UNT att kommunen gett muntligt besked att bygglov inte behövdes, och att han hört många säga att de nya fönstren ser likadana ut som de tidigare. Länsstyrelsen och Upplandsmuseet anser liksom bygg- och miljönämnden att de nya fönstren utgör en förvanskning.

Förslaget till beslut har ännu inte behandlats av bygg- och miljönämnden, i avvaktan på överklagande av tidigare beslut om att avslå bygglov i efterhand.