Som UNT skrivit har Östhammars kommuns enhet för personlig assistens under perioden 2013-2016 fått ut mer pengar än vad Försäkringskassans regler medger. När misstanke uppstod i enskilt fall i fjol lät Östhammars kommun en extern konsultfirma gå igenom samtliga 3 700 blanketter som lämnats in. Utredningen visade att brukarna har fått den tid de ska ha, men att kommunen fått för mycket pengar. Utförda arbetstimmar ska ha flyttats mellan olika individer för att komma runt reglerna.

Nu har Försäkringskassan kommit fram till att 2,3 miljoner kronor ska betalas tillbaka – vilket kommunen är beredd att göra.

– I ett värstascenario befarade vi att det kunde bli 6 miljoner. Vi ser det här som ett väldigt positivt besked, där Försäkringskassan hörsammat vår hjälp med utredningen, säger Östhammars socialchef Håkan Dahlqvist.

Konsultutredningen har också kostat kommunen 1,2 miljoner kronor. En polisutredning pågår fortfarande – sedan kommunen polisanmält sig själv – för att utreda om brott begåtts. Inga pengar ska dock ha hamnat i fickan hos någon tjänsteman, utan gått till kommunens kassa, är Håkan Dahlqvists bild.

– Min hypotes är att utredningen läggs ned.

Läs även:

Chefsfusk ska utredas

Kommunen anmäler sig själv